2021

Formulari d'inscripció
imatge slider
CENTRE EDUCATIU

PROFESSOR/A RESPONSABLE DEL VÍDEO

ALUMNES

Nom i cognoms dels alumnes responsables del vídeo (5 com a màxim):

URL DEL VÍDEO:
EXPLICACIÓ DEL VÍDEO:
(Explicació sobre el que es pretén comunicar, així com l'àrea curricular amb la qual encaixa: nivell educatiu, curs, temari, objectius i tots aquells cozmentaris que hom cregui oportuns respecte al treball, Màxim 500 paraules)
Per formalitzar la vostra inscripció heu de llegir i acceptar els punts següents:
   He llegit i accepto les bases de participació bases, autoritzant el tractament de les dades personals per a les finalitats establertes.
   Autoritzo l'FCRi a enviar-me informació sobre els actes i activitats que cregui que puguin ser del meu interès, per correu electrònic o convencional. 

Avís legal